ศูนย์กลางในการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มจากการบริหารสินทรัพย์ครบวงจร
เพื่อการเติบโตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

Assets

ทรัพย์แนะนำ

ทรัพย์สินรอการขาย

หมู่บ้านเด่นชัย ซอยมังกร-ขันดี 2 ชั้น / 54 ตรว.

54 ตร.ว.
เทพารักษ์, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ
ราคา

3,890,000 บาท

ทรัพย์สินรอการขาย

เพชรทวี ไร่ขิง

18 ตร.ว.
ท่าตลาด, สามพราน, นครปฐม
ราคา

1,850,000 บาท

ทรัพย์สินรอการขาย

หมู่บ้าน พฤกษา 64/2 คลอง 3

34.4 ตร.ว.
คลองสาม, คลองหลวง, ปทุมธานี
ราคา

1,790,000 บาท

ทรัพย์สินรอการขาย

Happyville Donmuang

17.9 ตร.ว.
สีกัน, เขตดอนเมือง, กรุงเทพมหานคร
ราคา

2,390,000 บาท

Corporate Mission

พันธกิจขององค์กร

มุ่งสู่การเป็นองค์กรเอกชนชั้นดีในการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน
แก่ลูกหนี้ที่สุจริตและมีศักยภาพ ให้สามารถดำเนินกิจการหรือดำรงชีพต่อไปได้ เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงิน
และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

Corportate Infomation

ข้อมูลองค์กร